ROMANLAR BİLİNÇLENİYOR CEYHAN BİLİNÇLENİYOR

PROGRAM: AB-İKG Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi (DESIP)

PROJE ADI: RONAMANLAR BİLİNÇLENİYOR, CEYHAN BİLİNÇLENİYOR

Toplam Proje: 87.885,95 EURO

Hibe Tutarı : 70.651,52 EURO

Proje Web Sitesi: www.romanlarbilincleniyor.org/

Proje Genel Amacı: Roman nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bölgemizde Romanların sosyal entegrasyonun sağlanması ve istihdam edilebilirliğinin arttrılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılmasıdır.

Proje Özel Amacı: Roman nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Ceyhan ilçesi Şahinözbilen Mahallesinde yaşayan Romanların okuma - yazma kursu, mesleki eğitim kursu, staj programları ile işgücü piyasasına girmesi ve sosyal aktiviteler ile sosyalleşmesi, bilgilendirme seminerleri ile entegrasyonun sağlanması, bölge halkının bilinçlendirilmesi, firma, rol ve model ziyaretleri ile istihdam edilebilirliğinin arttrılmasıdır.

Adana Türkiye işsizlik oranları sıralamasında ilk sırada yer almaktadır. En büyük 3. Ilçesi olan Ceyhan tarıma dayalı ekonomisi ile kayıtdışı ve bilinçsiz dezavantajlı grupların istidamının çok olduğu ve Roman nüfusunun yoğun olduğu bir ilçedir. Dolayısıyla işsizlik oranı her 5 kişiden 1,5 nun işsiz olduğunu göstermektedir (TÜİK 2014). İşsiz ve vasıfsız nüfusun büyük çoğunluğunu dezavantajlı nüfus ve Roman nüfusu oluşturmaktadır. Projemiz ile roman nüfusu üzerinde yapılacak saha araştırması ile veri tabanı oluşturulacak, okur yazar olmayan 20 kişi (10 erkek,10 kadın) okuma yazma kursu alacak, vasıfsız 20 kişi meslek edinecek (10 erkek berberlik alanında 10 bayan kuaförlük alanında), ve 10 işsiz (5 erkek,5 kadın) staj programından faydalandırılacaktır. 50 kişilik hedef grubumuz mahallede örnek teşkil edecek şekilde "yasal hakları ve kamu kurumları hizmetleri" konusunda seminer ile bilinçlendirilecek ve Yine Ceyhan Ticaret Odası bünyesinde yapılacak seminer ile ilk once odaya kayıtlı işveren üyeler daha sonar bölge halkı "ön yargı ve ayrımcılık" konusunda bilinçlendirilecektir. Bunun yanında Roman nüfusumuzun proje iştirakçimiz olan CEYGEM ve CANSA firmalarını ziyaret etmesi ve firma sahipleri ile buluşmaları yapılacak ve rol-model firma ziyareti gerçekleştirmeleri sağlanacaktır. Organize edilecek Piknik/Gezi ve Sinema gibi iki sosyal aktivite ile toplum içindeki uyum süreçleri pekişecek farklı ortam ve toplum içine girmeleri sağlanacaktır.

Bu teklif çağrısının genel hedefi dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve/veya istihdam edilebilirliğinin arttrılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılmasıdır. Bu kapsamda projemiz mesleki eğitim faaliyetleri, staj/işbaşı programları ile (iş arama, özgeçmiş hazırlama, mülakata katılma v.s. eğitimleri) roman işsizlerin işe yönlendirip bölgeye entegrasyonlarını sağlamaktadır. Vasıfsız roman işsizlerimize meslek kursu ile meslek kazandırarak y acirc;da bir liseden mezun roman işsizleri staj programı ile istihdam edilebilirliğini arttırmak ve firma ziyaretleri ile işgücü piyasasına girişinde motive etmek teklif çağrısının genel hedefini doğrudan kapsamaktadır.

Proje hedef kitlemiz rehberde belirtilen öncelikleri uygun olarak belirlenmiş olup LOT 1 de yer alan "dezavantajlı grubun sorunları, cinsiyet eşitliği ve sivil toplumun katılımı" gibi kriterler göz önünde bulundurulmuştur. Diğer öncelik unsurları olan hedef grubun sayısı, farkındalık yaratma çalışmaları (seminer), önyargı-ayrımcılıkla mücadele, hedef grubun yasal hak ve kamu hizmetleri konusunda bilinç oluşturulması ve iş piyasasına giren dezavantajlı sayısına göre kriterler belirlenmiştir. Bunun yanında Ceyhan / Şahinözbilen Mahallesine 2014 başında taşınan Ceyhan Mesleki Eğitim Merkezi bölgede yerel bir sahiplenme oluşturarak, Ceyhan Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yapısı ile eğitimler ve diğer faaliyetlerin bölgede sürekli olmasını sağlayacaktır.

Bütüncül bir yaklaşımla bölgede vasıfsız/dezavantajlı roman işsizlerin mesleki eğitimle bir meslek kazanmaları (MEB onaylı sertifika ile), staj programları ve bilinçlendirme seminerleri ile istihdam edilmeleri sağlanacaktır. Bunun yanında projenin diğer faaliyeti düzenlenecek seminer ile "Ön yargı ve ayrımcılık" ile "yasal hak ve kamu kurumları hzimetlerinden faydalanma" konusunda bilinçlendirme ve sosyal aktiviteler ile romanların entegrasyonu sağlanacaktır. Bu faaliyetler özel hedefleri kapsamaktadır.

Proje Sonuçlar:

*Proje ekibi kuruldu.

*MEB onaylı Eğitim Müfredatı ve materyalleri hazırlandı.

*20 okuma yazma bilmeyen roman (10 erkek 10kadın) okuma kursu ile okumaya başladı.

*20 ilkokul veya ortaokul mezunu işsiz roman (10 erkek 10kadın) mesleki eğitim kursu Aldı.

*10 Lise mezunu roman (5 erkek 5 kadın) işbaşı programından faydalandırıldı.

*50 kişilik hedef grubu örnek firma, rol ve modelleri ziyaret etti.

*50 kişilik hedef grubu "yasal haklar ve kamu kurumları hizmetleri" hakkında bilgilendirildi.

*50 kişilik hedef grubun entegrasyonu için 2 adet sosyal aktivite (piknik/gezi ve sinema) düzenlendi.

*Şahinözbilen Mahallesinde yapılan 3 seminer ile Roman halkının bilinçlendirilmesi (300 kişi) ve entegrasyonu sağlandı.

*Ceyhan Ticaret Odası'nda düzenlenen 2 seminer ile oda üyeleri (200 kişİ) "ön yargı ve ayrımcılık" konusunda bilinçlendirildi.

*Şahinözbilen Mahallesinde yaşayan 3500 Roman üzerinde Sosyo-ekonomik Alan Araştırması yapıldı, Roman nüfusu sosyo-ekonomik-demografik veri tabanı oluşturuldu.

*Açılış ve kapanış olmak üzere 2 toplantı düzenlendi,

*5511 tanıtım materyali basıldı,

*Ara ve nihai olmak üzere 2 büyük rapor hazırlandı.

*Adana ilinde Roman nüfusu istihdamında %2,5 artış oldu.

*Entegrasyon ve Bilinçlendirme Faaliyetleri sonunda İŞKUR' a kayıtlı Roman nüfusunun %3 arttı.

*Roman nüfusu istihdamı ile Devlet teşviklerinden faydalanma oranı %2 arttı.