İlkelerimiz

- Sosyal Sorumluluk

- Kurumsal Adalet

- Şeffaflık

- Hesap vericilik, Denetlenebilme

- Yenilikçilik

- Verimlilik, Etkinlik

- Takım Çalışması (Biz duygusu)

- İnsana, Emeğe ve Makama Saygı

- Değişim ve Gelişim