Dış Ticaret

Ceyhan Ticaret Odası ’nı uluslararası düzeyde temsil eder. Çeşitli alanlarda işbirliği ve iyi niyet protokollerinin imzalanmasından sorumludur. Yabancı odalarla geliştirilecek işbirliği görüşmeleri, Türkiye’deki büyükelçiliklerin Ticari Ataşelikleri ile geliştirilecek işbirliği görüşmelerini yürütür.
Odamızın dâhil olabileceği hibe programları için proje başvuru dosyası hazırlar ve başvuru işlemlerini gerçekleştirir.
Üyelerimiz tarafından ihracat işlemlerinde kullanılan dolaşım belgelerinin satış ve onay işlemlerini gerçekleştirir.