Proje

Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Oda organları, Oda üyeleri ve Genel Sekreterin isteği doğrultusunda çeşitli konularda araştırmalar yapmak ve bu araştırmalara yönelik raporlar hazırlamak,
Araştırmalar sonucu eldeedilen bilgilerlerin geçmiş yıllara ait olan değerleriyle karşılaştırmalar ve irdelemeler yapmak, bu yönde rapor hazırlamak,
Çeşitli kamu kurumları tarafından açıklanan (TÜİK, DTM, Hazine Müsteşarlığı…) ülke istatistiklerini güncel olarak takip etmek, bu bilgilerin illere göre karşılaştırmasını ve değerlendirmesini yaparak, Yönetim Kurulu Başkanı’na sunmak,
İl, ilçe ve bölge kapsamında ekonomik ve ticari veriler sağlamak, istatistikleri düzenlemek, raporlar hazırlamak,
AB, Kalkınma Ajansı, SODES, Bakanlık, İŞKUR, TÜBİTAK vb. kuruluşlara yönelik Hibe Projeleri hazırlanması, konularında Üyelere danışmanlık yapmak
İlçemiz ve Bölgemiz sanayisi, ekonomisi ile ilgili araştırmalar yapmak, rapor hazırlamak ve sanayi eğilim anketi, sonuçlarına ilişkin Oda görüşü oluşturulmasına destek olmak.
Dergi, gazete ya da herhangi bir yayın organı, Yönetim Kurulu Başkanından bir konu hakkında görüş veya makale istediğinde, belirtilen konu ile ilgili araştırma ve ön hazırlık yapmak,
Oda üyelerinin talebi üzerine, mal, hizmet ve diğer konularda araştırmalar yapmak, bu konularda üyelerin görüşlerini tespit etmek ve çözüm getirmek amacıyla çalışmalar yapmak,