Üye Borç Sorgulama

BANKA HESAP NUMARALARI :

HALKBANK CEYHAN ŞB. TR58 0001 2009 1590 0016 0000 67

İŞ BANKASI CEYHAN ŞB. TR09 0006 4000 0016 0200 0072 97

ZİRAAT BANKASI CEYHAN ŞB. TR42 0001 0000 1534 3425 2350 07

Aidat borçlarınızı öğrenmek ve aidat ödemek için tıklayınız.

TOBB Bilgi Sistemleri ÜYE FİRMA İŞLEMLERİ kullanıcı klavuzu için tıklayınız.   

Üye Aidat İşlemleri

  • • İçinde bulunulan takvim yılına ait Yıllık aidata esas olacak derece ve tarifeler aşağıya çıkartılmıştır. Munzam aidat için ise bir önceki takvim yılına ait Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannameleri esas alınacaktır.
  • • 5174 Sayılı Kanun gereğince, Adana Ticaret Odası'na kayıtlı bulunan şahıs firmalarından ve şirketlerden her yıl, Yıllık ve Munzam aidat iki eşit taksitte tahsil edilir.
  • • Aidat; Yıllık ve Munzam aidat olarak iki çeşittir.
  • • Aidatların 1.Taksitlerinin son ödeme günü 30 HAZİRAN, 2.Taksitlerinin son ödeme günü 31 EKİM'dir
  • • Zamanında ödenmeyen aidatlara 6183 Sayılı Kanun gereği aylık gecikme zammı uygulanır.
  • • Aidatlar oda üyeliği devam ettiği sürece tahakkuk ve tahsil edilir

Yıllık Aidat

CTO üyeleri, kayıtlı bulunan sermayelerine veya öz varlıklarına göre derecelendirilir ve yukarıdaki tarife esas alınarak yıllık aidat tahakkuk edilir.

Derece ve Değişikliği

Şirketlerin Sermaye Değişikleri ile İlgili Derecelendirme :

Şirketler, sermaye değişikliği yaptıktan ve bunu tescil ve ilan ettirdikten sonra, derece değişikliği yapılır.

Not: Şirketlerin sermaye değişikliklerine istinaden yapılacak derece değişikliği, tescil edildiği tarihi takip eden yıldan itibaren geçerlidir.

Şahıs Firmalarının Sermaye Değişikliği ile İlgili Derecelendirme;

Firma sahibi "Ticaret Odası Başkanlığı"na bir dilekçe ile başvurur. Firma sahibinin iş yerinde (mahallen) yapılan tahkikat ve elde edilen bilgi ve belgeler (son iki yıla ait bilanço, gelir tablosu, vergi levhası ve yeni beyan olunan sermayeyi kanıtlayacak sair belgeler.) dikkate alınarak hazırlanan raporun incelemesi ve onayından sonra derece tespit edilir.

Not: Şahıs firmalarının sermaye değişikliği başvurularına bağlı olarak yapılacak derece değişikliği, bir sonraki yıldan itibaren geçerlidir.

Munzam Aidat

Şahıs firmalarının gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı, tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise kurumlar vergisi beyannamelerinde gösterilen ticari bilânço karı üzerinden % 0,5 (binde beş) oranında munzam aidat tahakkuk ettirilir.

Munzam aidat tahakkuklarını yaptıracak firmalar beyanname suretlerini (ticari kazanç ve ticari bilânço karlarını gösteren) Ceyhan Ticaret Odası Muhasebe birimine elden, faksla (0.322 613 20 44) ya da e-posta (ceyhanto@tobb.org.tr) adresine yollayarak bildirebilirler.

Munzam Aidat = Bir önceki yıla ait (ticari bilânço karı veya ticari kazanç) x %0,5 binde beş)