ÖZEL POLİTİKA GEREKTİREN GRUPLAR İSTİHDAM İLE GÜÇLENİYOR

Program : ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU ÖZEL POLİTİKA VE UYGULAMALARIN GELİŞTİRİLMESİ

Projenin Adı : ÖZEL POLİTİKA GEREKTİREN GRUPLAR İSTİHDAM İLE GÜÇLENİYOR...

Toplam Proje : 97,750.00 TL

Hibe: 97,750.00 TL

Genel Amaç:

Dezavantajlı nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölgelerde, ihtiyaç duyulan alanlarda sertifikalı ara eleman yetiştirme eğitimlerinin yapılması

Özel Amaç:

Dezavantajlı nüfusun yoğun olarak yaşadığı Ceyhan'da, Eğitim Merkezi ile bölgede ihtiyaç duyulan alanlarda kalifiye eleman yetiştirme eğitimleri verilerek istihdamının sağlanması

Ceyhan ilçesine ÖZEL POLİTİKA GEREKTİREN GRUPLARIN istihdam edilebilirliğin arttırılması ve yaşadıkları bölgeye uyum sorunu yaşayan bireylerin bilinçlendirilmesi projemizin hedefini oluşturmaktadır.

Projeden Beklenen Sonuçlar:

60 Özel Politika Gerektiren Kişilerin mesleki eğitim ile istihdamı

60 Özel Politika Gerektiren Kişilerin sertifika kazandırılması

60 Özel Politika Gerektiren Kişilerin en az %10 inin istihdamı

Bölgede ihtiyaç duyulan kalifiye elemanda %2 artış

Bölgede istihdamın %2 artması

60 Özel Politika Gerektiren Kişilerin ve ailelerin topluma uyumunda artış

İŞKUR' a kayıtlı engelli işsiz sayısında %5 artış

Bölgede düzenlenen sertifikalı mesleki eğitimlerde %10 artış

Projenin Uygulanacağı Yer : CEYHAN/ADANA

Ceyhan ilçesi 108.416 nüfusu ile Adana'nın en büyük 3. ilçesidir. Adana'da her yıl artan işsizlik oranlarına paralel olarak Ceyhan'da işsizlik oranı %10 ları bulmaktadır. Ceyhan Ticaret Odası'nın bölgede yaptığı Sosyo-Ekonomik Rapor Araştırmasına göre (İşveren ile mülakat), işsizliği meydana getiren en önemli sorun kalifiye eleman sıkıntısı olduğu görülmüştür. İşveren icra ettiği işe göre meslek kursu almış, belgeli, kalifiye eleman bulamamaktadır. Buna paralel olarak her yıl bölgeye çeşitli sebeplerden dolayı göç eden 53 binin üzerinde kişi (TÜİK verileri) vasıfsız eleman sayısı ve işsizlik oranını arttırmaktadır.

Proje Eğitim Konusu :

EL VE MAKİNE DİKİŞÇİSİ

ELEKTRİK BORU ARK KAYNAKÇISI

SERVİS KOMİSİ

MESLEK KURSLARI

İstihdama etkisi :

Proje ile Özel Politika Gerektiren Kişilerin meslek edindirilecek ömür boyu geçerliliği olacak bir sertifikaya sahip olup başlangıçta en az %10 si olan 2 kişi istihdam edilecektir. Bu 2 kişinin istihdamı süreç içersinde artacaktır.

Ceyhan Ticaret Odası'na, Ceyhan Esnaf Kefalet Kooperatifine ve Diğer Küçük Meslek Odası'larına kayıtlı toplamda 5000 in üzerinde firma bulunmaktadır. Büyük çapta hizmet veren ulusal ve uluslar arası ürün imal eden ve satan yüzlerce firma bulunmaktadır. Bu firmalar faaliyet alanlarının büyüklüğü ve çalıştırdıkları personel sayısının çokluğu nedeniyle yasal kanun ve yönetmelikler gereği Özel Politika Gerektiren Kişilerin çalıştırmak zorundadırlar. Bölgede engelli bireylerin topluma entegre olamamış Özel Politika Gerektiren Kişilerin oluşu bu firmaların Özel Politika Gerektiren Kişilerin istihdam edememesine neden olmaktadır. Bu kapsamda bölge Özel Politika Gerektiren Kişilerin ihtiyacının karşılanması, istihdam oranının yükselmesi ve vasıfsız Özel Politika Gerektiren Kişilerin meslek edinerek istihdam edilmesi bu projemiz ile mümkün olacak ve diğer kurumlara örnek teşkil edecektir.

Bu kapsamda projenin çarpan etkileri ise;

Proje faaliyetleri kapsamında kursiyerlerin kazanacakları mesleki beceri ve bilgileri istihdam alanlarında kullanmaları ve bu becerilerin yaygınlaşması sonucunda eğitimin fayda etkisi daha fazla olacaktır.

Proje mesleki becerilerle donatılan nitelikli işgücünün ekonomik güce dönüşmesini sağlayacaktır.

Bu proje, Türkiye'deki diğer belediyelere ve kurumlara benzer projeleri uygulamak adına işbirliği yapmaları için iyi bir örnek olacaktır. Web sitesi, dağıtılan broşürler, afişler ve rehber aracılığı ile yayılacak olan bilgiler projenin çoğalma olasılığına katkı sağlayacaktır.

Proje, diğer yerel yönetimler, odalar ve KOBİ'ler için işbirliği kültürüne ve ortak proje üretmeye örnek teşkil edecektir. Bu projede gerçekleştirilen işbirliği ile projede yer alan taraflar (proje uygulayıcısı, iştirakçi, odalar ve KOBİ'ler) birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı yakalayacak ve Ceyhan'da faaliyet gösteren KOBİ'lerin (doğrudan faydalanıcılar) dahil oldukları başka ortak projeler uygulayabileceklerdir. Proje vasıtasıyla öğrenilenler, KOBİ'ler, sivil toplum örgütleri ve etkili kurumlarla paylaşılacaktır.

Proje, bölgemizde benzer projelere öncülük edecek kapasitede hazırlanmıştır. Bu proje çıktıları benzer projeleri hazırlayan kurum ve kuruluşlara örnek teşkil ederken, bu proje kapsamlı yararlanıcılara yönelik hizmetler tasarlayan kurumlarımıza faaliyetlerinde rehberlik edecektir. Proje uygulama faaliyetlerinde Başvurucu kurum ve iştirakçiler çalışmalardan haberdar edilerek proje kapsamında belirlenmiş olan faaliyetleri kendi hizmet alanlarında örnekleyerek uygulayabilecekler ve destek yararlanıcımız gerekli hizmetler ile katkıları yansıtacaktır.

Engelli bireylerin yaşadığı şehirlerin sayısı oldukça fazladır ve bu projeden kendine pay çıkarıp benzer projeler yapmak için çalışmalarda bulunacaklardır.