KAYITLI İSTİHDAM İLE BÜYÜYEN TÜRKİYE

PROGRAM: AB-İKG KAYITLI İSTİHDAMIN TEŞVİKİ II

PROJE ADI: KAYITLI İSTİHDAM İLE BÜYÜYEN TÜRKİYE

Toplam Proje: 176,540.00 EURO

Hibe: 151.540,00 EURO

Proje Web Sitesi: http://www.istihdamilebuyuyenturkiye.org/

Genel Amaç: Adana ve Osmaniye ilinde kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi ve kayıt dışı istihdamın azaltılmasına katkı sağlayacak faaliyetlerin düzenlenmesidir.

Özel Amaç: Ceyhan ve Kadirli ilçesinde başlayarak tüm Adana ve Osmaniye ilinde kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda STK, kamu ve özel sektör yerel aktörlerin kapasitelerini arttırmak, yenilikçi uygulanabilir faaliyetlerle kayıtlı istihdama teşvik etmek ve sosyal güvenlik konusunda farkındalık düzeylerini arttırmak.

Projemiz, kayıtdışı istihdam edilen dezavantajlı grupların ve özellikle kadınların işgücüne katılım oranlarını artırarak daha fazla kişiyi istihdama çekmeyi ve istihdamda tutmayı ve gençler için işsizlik oranlarını düşürmeyi amaçlayan, genel hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacaktır.

Kayıt dışı istihdam, işgücünün hiçbir resmi kayıt ve istatistikte yer almaması veya eksik seviyelerde yer alması anlamına gelmektedir. Bu istihdam türü resmi işgücü rakamlarına yansımamaktadır. Kayıt dışı istihdamın ardında yatan temel etken, işverenlerin sosyal güvenlik primleri ve vergiler gibi işgücü maliyetlerinden kaçınarak üretim maliyetlerini düşürmek istemeleridir. Diğer bir etken ise sosyal güvenlik konusunda kamuoyundaki bilgi eksikliğidir. Projemiz faaliyetlerinde bulunan alan araştırması ile mevcut kayıt dışı istihdam tespit edilerek literatür kaynaklarına girecek ve belirlenen hedef kitleye diğer kurum ve kuruluşlara eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenerek kayıt dışı istihdamdan kayıtlı istihdama doğru bir artış olması sağlanacaktır.

Hedeflenen Proje sonuçları:

* 3 kişi istihdam edilecektir.

* 2 adet saha araştırması yapılacaktır.

*Kayıt dışı çalışan eğitim seviyesi düşük 100 kişiye bilinçlendirme eğitimi verilecek ve si kayıtlı oacaktır.

* Ceyhan ve Kadirli Ticaret Odasına kayıtlı 500 300 işveren bilinçlendirme eğitimi alacaktır.

*Ceyhan ve Kadirli Ticaret Odasında çalışan 15 kişi bilinçlendirme eğitimi alacaktır.

*Ceyhan ve Kadirli lsquo;de çalışan 50 meslek öğretmen bilinçlendirme eğitimi alacaktır.

*Ceyhan ve Kadirli' de 40 muhasebeci bilinçlendirme eğitimi alacaktır.

*Ceyhan ve Kadirli' de 71 muhtar bilinçlendirme eğitimi alacaktır.

*2 toplantı düzenlendi, 3515 tanıtım materyali basıldı, 2 büyük rapor hazırlanacaktır.

*Adana ve Osmaniye ilinde kayıt dışı istihdamdan kayıtlı istihdam oranına doğru %2,5 artış olacaktır.

*Devlet teşvikinden faydalanmak için İŞKUR' a kayıt yaptıran kişi sayısı %3 artacaktır.

*Devlet teşviklerinden faydalanma oranı %2 artacaktır.