CEYHAN TİCARET ODASI ÖRGÜTSEL YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ

PROGRAM: BTC Toplumsal Kalkınma Girişimi Küçük Destek Fonu (KDF)

PROJE ADI: CEYHAN TİCARET ODASI ÖRGÜTSEL YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Toplam Proje : 67,800.00 TL

Hibe: 59.552,30 TL

Genel hedef:

Ceyhan Ticaret Odası örgütsel yapısının teknik, idari ve mali açıdan güçlendirilmesi

Özel Hedef:

Ceyhan Ticaret Odası örgütsel yapısının teknik, idari ve mali açıdan güçlendirilmesi, oda üyelerinin ihtiyaç duyduğu hizmetler çerçevesinde oda örgütsel yapısının oluşturulması projemizin ana hedefidir.

Ceyhan Ticaret Odasının teknik, idari ve mali açıdan örgütsel yapısının güçlendirilebilmesi için bu süreçte yapılacak çalışmalar;

  • Fiziki olarak yeni ve daha donanımlı makine/ekipman temini,
  • E-arşiv yazılımlarının temini,
  • Personel ve birimleri geliştirici yeni yazılım ve sistemleri kullanma eğitimlerinin verilmesi,
  • Kurumsal olarak standart hizmet sunmanın yanında alternatif hizmet, doküman ve etkinlik/uygulamaların yapılması,

Projenin amacına ulaşabilmesi ve proje faaliyetlerinin yaygınlaştırılabilmesi için görsel yayın ve materyallerin basımı ve dağıtımının yapılması. Tüm bu materyallerde proje başvurucusu ve fon sağlayan kuruluşların logo ve diğer bilgileri mevcut olacaktır.

Proje başvurucu kurum Ceyhan Ticaret Odasıdır. Tüm proje yürütme faaliyetleri kurum içinde Proje Biriminde gerçekleşecektir.

Proje hedef grubumuz (anahtar rolü olan ) oda personeli olan 9 (dokuz) kişi ve odaya kayıtlı üye olan 1420 kişidir. Kurulması düşünülen Ceyhan OSB ve kurulma çalışmaları tamamlanmak üzere olan CEYGEM ile yeni yatırımlar gerçekleşecek ve hizmet alacak firma ve odaya kayıtlı üye sayısında artış olması ön görülmektedir. Proje faaliyetlerinden doğrudan etkilenen gruptur. Projede verilen eğitimler ve faaliyetler ile personel teknik ve idari kapasitesinde artış gerçekleşecek ve kurum örgütsel yapısı güçlenecektir. Bu süreçten oda üyelerine sunulan iyi ve hızlı hizmet ile üyeler olumlu etkilenecek ve elektronik ortamda sunulan hizmet ile daha kaliteli hizmet alarak hem CTO açısından hem de hizmet alanlar açısından hata riski en aza indirilecektir.

Projeden dolaylı olarak etkilenecek nihai grup ise, oda personeli ve odaya kayıtlı üyelerin aile ve yakınlarıdır (Yaklaşık 3500 kişi). Yeterli ve hatasız hizmet sunan personel üyenin ihtiyaçlarını karşıladığı için huzur ortamında çalışacak ve kaliteli hizmet alan üye ihtiyaçları doğru ve düzgün karşılandığı için şirket işleyişinde sıkıntı yaşamayacak ve bu olumlu koşullar içinde bulunan bireylerin aile ve yakınları da olumlu etkilenecektir.

Zaman içinde tüm üyeler ve buna bağlı olarak Ceyhan halkı (103.800 kişi) kaliteli hizmet almaya başlayacaktır