CEYHAN'DA KÜMELENME ILE MAKINE SEKTÖRÜNDE ÜRETİM ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE AR-GE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI

ROGRAM:ÜRETİM VE ÇEVRE ALTYAPISININ IYİLESTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (ÜRÇEP)

PROJE ADI: CEYHAN'DA KÜMELENME ILE MAKINE SEKTÖRÜNDE ÜRETIM ALTYAPISININ IYILESTIRILMESI VE AR-GE KAPASITESININ ARTTIRILMASI

Proje Web Sayfası : www.ceyhankumelenme.org

Toplam Proje : 93.500,00 TL

Hibe: 84,150.00 TL

Genel Amaçlar: Ceyhan'da makine imalat sektöründe faaliyet gösteren isletmelerin ortak üretim, ticaret ve hizmet altyapısını destekleyici ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak kümelenme altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesidir.

Özel Amaçlar: Ceyhan'da makine imalat sektöründe faaliyet gösteren isletmelerin kümelenme girişimi kapsamında ortak üretim, ticaret ve hizmet altyapısını destekleyici, ortak tanıtım alanı, ortak imalat personeli yetiştirme sahası ve küme geliştirme ofisleri kurularak bölge ekonomisine katkı sağlayıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi özel amacımızdır.

Diğer taraftan;

*Makine İmalat Sektöründe yerli üretimin payını arttırmak

*Küme üyeleri arasında işbirliğini arttırmak ve ortak projeler yürütmek için alt yapı hazırlamak

*KOBI lerin rekabet gücünü arttırmak

*Yenilikçilik ve Girişimcilik Kültürünü geliştirmek

*Ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amaçlarımız arasındadır.

Hedef Gruplar:

*Ceyhan'da faaliyet gösteren Tarım Makineleri İmalatı yapan ve uluslararası pazara açılan 5 adet firma (Ceyhan Ticaret Odası 2013 Kayıtları)

*Ceyhan'da faaliyet gösteren Tarım Makineleri İmalatı yapan 21 adet firma ( Ceyhan Ticaret Odası 2013 Kayıtları )

*Ceyhan'da faaliyet gösteren Makine sektöründeki 49 firma (Ceyhan Ticaret Odası 2013 Kayıtları)

1) Proje ekibi kuruldu ve ekip içerisinde 3 kişi istihdam edildi.

2) Küme Danışma Kurulu oluşturuldu ve 6 kişi göreve başladı.

3) Küme Geliştirme Grubu kuruldu ve 3 kişi istihdam edildi.

49 Ortak Tanıtım/Teshir Alanı tadilatı tamamlandı ve 1 Ortak, Tanıtım Alanı kuruldu,

5)Ortak İmalat Personeli Yetiştirme Merkezi tadilatı tamamlandı ve 1 Ortak İmalat Personeli Yetiştirme Merkezi kuruldu,

6) Küme Danışma Kurulu Ofisi tadilatı tamamlandı ve 6 Küme

Danışma Kurulu üyesi görevlendirildi.

7) Küme Geliştirme Grubu Ofisi tadilatı tamamlandı ve 3 Küme Geliştirme Uzmanı görevlendirildi.

8) Küme Oluşturma ve Geliştirme çalışmaları gerçekleştirildi ve sürdürebilirlik sağlandı.

9) Raporlama Faaliyetleri tamamlandı. (1 ara ve 1 nihai rapor)

10) Görünürlük/Tanıtım Faaliyetleri gerçekleştirildi.