CEYHAN'DA MESLEKİ EОİTİM İLE ENGELLER KALDIRILIYOR

PROGRAM: ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU ENGELLİLERİN DESTEKLENMESİ

PROJE ADI: CEYHAN'DA MESLEKİ EОžİTİM İLE ENGELLER KALDIRILIYOR

Toplam Proje : 115,550.00 TL

Hibe: 115,550.00 TL

Genel Amaç:

Dezavantajlı nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölgelerde, ihtiyaç duyulan alanlarda sertifikalı ara eleman yetiştirme eğitimlerinin yapılması

Özel Amaç:

Dezavantajlı nüfusun yoğun olarak yaşadığı Ceyhan'da Sürekli Eğitim Merkezi ile bölgede ihtiyaç duyulan alanlarda kalifiye eleman yetiştirme eğitimleri verilerek istihdamının sağlanması

Bölgede ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli iş gücünün ilçede kurulan "SÜREKLİ EОžİTİM MERKEZİ" ile giderilmesi ve Ceyhan ilçesine engelli gençlerin istihdam edilebilirliğin arttırılması ve yaşadıkları bölgeye uyum sorunu yaşayan bireylerin bilinçlendirilmesi projemizin hedefini oluşturmaktadır.

Ceyhan Ticaret Odası başvuruculuğunda, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü iştirakçiliğinde başvurulacak bu projede, 4 derslik, 1 bilgisayar sınıfı, 1 idari bölüm bulunan 400 metrekarelik bir "Eğitim Merkezi " nin eğitim araç/gereçleri ile donatılması ve 4 meslek dalında % 20 istihdam garantili kursların açılması sağlanacaktır.

9 aylık bir süreci kapsayan bu projede, 18-45 yaş arası 40 engelli kişinin 4 meslek dalında eğitim verilerek meslek edindirilmesi, 40 kişiye MEB onaylı sertifika verilmesi ve istihdamla işe yerleşmeleri sağlanacaktır. Bu doğrultuda engelli 100 bireyin topluma uyum sağlayabilmesi için çalışılacaktır.

Projede meslek kurslarında eğitim alacak engelli kursiyerler İŞKUR'a kayıtlı dezavantajlı en az %40 engellilik oranı olan devlet memuru olma ve çalışma engelli bulunmayan ağır engel grubunda olmayan işsiz gençlerden seçilecek ve İŞKUR-MEB onaylı belge alan kişiyi istihdam eden işverenin "İŞKUR İSTİHDAM TEŞVİKLERİ" nden yararlanmaları sağlanacaktır. (SGK Priminde %21 lik işveren primi muafiyeti gibi)

Proje ile bölgeye kazandırılacak çıktılar;

40 kalifiye ve belgeli elemanı işverenler kazanacak,

8 kişinin istihdamı sağlanacak,

1000 adet el ilanı (SGK İşveren Teşvikleri ile ilgili bilgilendirmede yer alacaktır.)

500 adet afiş,