ÜLKEMİZDE STRATEJİK ÖNEME SAHİP "CEYHAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ" NİN KURULMASI

PROGRAM: 2013 DOGžRUDAN FAALİYET DESTEGİ (ÇKA)

PROJE ADI: ÜLKEMİZDE STRATEJİK ÖNEME SAHİP "CEYHAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ" NİN KURULMASI

Toplam Proje: 93.500,00

Hibe: 84,150.00 TL

Genel amaç; Bölgede sosyal ve ekonomik açıdan stratejik öneme sahip Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi' nin kurulması için teknik çalışmaların yapılması

Özel amaç; Bölgenin kalkınması ve rekabet gücünün arttırılması için, bölgede sosyal ve ekonomik açıdan kritik öneme sahip Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi' nin kurulması. Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesi için Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi teknik ve planlama çalışmalarının yapılması

Proje Çıktıları:
*Proje Koordinatörü İstihdam edildi.
*Proje Sekreteri İstihdam edildi.
*Ara ve Nihai Rapor hazırlandı.
*OSB Bilgilendirme Raporu Hazırlandı.
*OSB Teknik Haritaları Hazırlandı.
*OSB Deneysel Zemin Etüt Raporu Hazırlandı.
*OSB İzah Raporu Hazırlandı.
*Açılış Toplantısı yapıldı.
*Kapanış Toplantısı yapıldı.
*500 adet afiş bastırıldı ve dağıtıldı.
*2000 adet broşür bastırıldı ve dağıtıldı.
*300 adet bloknot bastırıldı ve toplantılarda kullanıldı.
*300 adet kalem yaptırıldı ve toplantılarda kullanıldı.
*100 kişiye davetiye bastırıldı ve yollandı.
*100 adet OSB Bilgilendirme Raporu bastırıldı ve yollandı.
*100 adet OSB İzah Raporu bastırıldı ve yollandı.
*100 adet OSB Zemin Etüt Raporu bastırıldı ve yollandı.
*100 adet OSB Teknik Haritaları bastırıldı ve yollandı.
*1 akademisyen konuşmacı olarak çağırıldı.
*Seminer salonu hazırlandı.
*100 kişiye seminer verildi.
*100 kişiye ikram verildi.
*OSB alanında %60-65 oranında sanayi parseli belirlendi.
*%35-40 lık oranda ise sosyal ve teknik donatı alanı belirlendi.
*Talep edilebilecek maksimum parsellerinde karşılanabilmesi gözönünde tutularak tevhide uygun yapı alanlarının uygulanmasına özen göstermek kaydıyla yaklaşık 50 adet 20.000 m2, 100 adet 10.000 m2, 100 adet 5.000 m2 parsel üretildi.
*ilk 6 ay içerisinde yatırım taahhüdü veren 10 firma resmi izinlerini aldı ve kuruldu.
*İlk 1 yıl içinde 15.000 kişinin istihdam edilmesi sağlandı.
*Bölge ekonomisine %2 lik katkı sağlandı.
*Bölgede ithalat ve ihracatta %2 lik artış sağlandı
*Vasıflı ve vasıfsız işgücünün istihdamında % 5 lik artış sağlandı.