CTO Tüm Kadın Üyelerini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne Özel Düzenlediği Kahvaltı Etkinliğinde Bir Araya Getirdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile Ceyhan Ticaret Odası'nın tüm kadın üyeleri Venedik Pastanesi'nde düzenlenen kahvaltı etkinliği ile bir araya geldiler.

Günün anlam ve önemi üzerine konuşmasını yapan Ceyhan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeref CAN: "Biliyoruz ki, kadın toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Her 8 Martta kadınların hak ve özgürlük arayışlarına nasıl başladıklarını, bugüne kadar nasıl geldiklerini hatırlatıyor eşitlik, özgürlük ve adalet için dayanışma içinde olmanın, ortak bir mücadele yürütmenin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu vurguluyoruz.

Ne yazık ki; kadınlarımıza yönelik şiddet ve kadın cinayetleri gün geçtikçe artıyor ve kadını bir nesne olarak gören zihniyet hayatın her yerinde dolaşıyor. Kadınlarımız sürekli olarak korku içinde bir yaşama, tehdit ve şantajlara maruz kalıyorlar. Bizler, erkekler olarak konuşuyoruz, sokaklarda geziyoruz, istediğimizi giyebiliyoruz ama kadınlarımızın özgürlükleri ellerinden alınıyor, ağızlarına bantlar çekiliyor.

Herkes bilmelidir ki, kadına yönelik her türlü şiddet unsuru, insan haklarının en büyük ihlalidir ve insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Bu suça duyarsız kalanlar da en az olayın faili kadar suçludurlar.

İnsan hakları temelinde işe; ekonomik, siyasi ve sosyal alanda kadınlarımıza hak ettikleri eşitliği ve değeri sağlayarak başlayabiliriz ve bunu ancak kadın-erkek birlikte başarabiliriz. Kadın hakkı, erkekler tarafından kadınlara bahşedilen bir lütuf değildir. Kadının varlığıyla birlikte elde ettiği ve kimse tarafından ink acirc;r edilemez, yok sayılamaz haklardır. Bunun için de örgütlenmek ve sokak aralarındaki sessiz çığlıkların karanlıklar içinde boğulmasına müsaade etmemek gereklidir. İşte bu bilinç kadınlarımızın yaşadığı her türlü adaletsiz duruma karşı durabilecek güçte olacak ve ülkemizde yaşanan en büyük problemlerin başında gelen kadına yönelik şiddetin kanlı duvarlarını yıkacaktır.

Kadınlarımızın yaşamın her alanında aktif, eşit, özgür ve mutlu olacağı günlere en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum." diyerek konuşmasını bitirdi.

Toplumumuzun mihenk taşı olan kadınlar tarafından yapılacak her türlü çalışmaya destek vermenin önemine değinen Ceyhan Ticaret Odası Meclis Başkanı Kasım Önük, başarılı çalışmalarından dolayı üreten kadınları tebrik ederek tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kahvaltı etkinliğine Konuşmacı olarak davet edilen Uzman Psikolojik Danışman/Aile Danışmanı Cansu Memişoğlu "Günümüz Toplumunda Kadının Yeri" konulu sunumunu yaparak tüm katılımcılara Kadının gücü ve Toplumdaki önemini anlatan bir söyleşi yaptı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan Tüm Kadınlara Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, Meclis Başkanı Kasım Önük ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koşmaz tarafından karanfil hediye edilmesinin ardından etkinlik son buldu.