Anket Hk.

Sayın Üyemiz,

Sayın Üyemiz,

TOBB'dan alınan yazıda, TOBB Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da Yönetim Kurulunda yer aldığı Uluslararası Ticaret Odası (ICC - International Chamber of Commerce) ile gerçekleştirilmesi planlanan bir proje ile KOBİ'lerimizin e-ihracat yetkinliklerinin artırılması hedeflendiği belirtilmektedir.

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO - World Intellectual Property Organazition) gibi uluslararası örgütlerin de yer alacağı proje çerçevesinde, eğitimde yer alabilecek başlıklar ve eğitime katılabilecek uygun KOBİ'lerin belirlenmesi amacıyla sınırlı sayıda sorudan oluşan bir anket hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, https://anket.tobb.org.tr/#/anket/kobi-lerin-e-ihracat-egilim-anketi adresinde yer alan anketin 23/07/2024 tarihine kadar doldurulması konusunda bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Ceyhan Ticaret Odası

EK Dosyalar