Tuapse Limanı Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB'dan alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın Krasnodar Ticaret Ataşeliği'nden aldığı bir yazıya atfen; söz konusu ataşelikçe ilgili merciler ile yapılan görüşmeler neticesinde Tuapse Limanı'ndaki kontrol süreçlerinin kısaltılması amacıyla bir takım öneriler iletilmiştir.

Anılan ülke ile ticari faaliyetler içerisinde olan firmaların bilgilendirilmesi ve ilave bilgi için bahse konu Ticaret Ataşeliği (krasnodar@ticaret.gov.tr) ile iletişime geçilmesinin yararlı olacağı belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ceyhan Ticaret Odası

EK Dosyalar