İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2)

Sayın Üyemiz,

Avrupa Birliği'nin İthalat Kontrol Sistemi'nin (ICS2) üçüncü sürümü kapsamında Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü (DG TAXUD) resmi internet sitesinde yapılan duyuruya atıfla, bahse konu sürüm kendi içinde üç aşamaya ayrılmış olup, söz konusu aşamalar ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ceyhan Ticaret Odası

EK Dosyalar