Tek Pazar Programı - "Genç Girişimciler için Erasmus (Junior Call)" Teklif Çağrısı- Proje Yazma Çalıştayı

Sayın Üyemiz,

İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı rdquo;nın yerini, Tek Pazar Programı (TPP) - COSME Bileşeni almıştır. Tek Pazar Programı COSME Bileşeni Ulusal Katılım Anlaşması 31 Mart 2023 tarihinde Brüksel'de imzalanmış olup, 12 Mayıs 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Başkanlığımız Tek Pazar Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiştir. Bu doğrultuda; Ülkemizin TPP COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen; Başkanlığımız tarafından Program konusunda farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte olup, çağrılar duyurulmakta, eğitim ve teknik destek hizmetleri sunulmaktadır. Program kapsamındaki ulusal yükümlülüklerimizin desteklenmesi amacıyla, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Rekabetçi Sektörler Programı altında KOSGEB tarafından tasarlanan ve geliştirilen, "COSME Türkiye Teknik Destek Projesi" yürütülmektedir. Proje kapsamında, 30 Mayıs 2024 tarihinde "Genç Girişimciler için Erasmus Çağrısı - Erasmus for Young Entrepreneurs - junior call (SMP-COSME-2024-EYEJR)" proje teklif çağrısına yönelik ekli gündem çerçevesinde proje yazma çalıştayı düzenlenecektir. Söz konusu çalıştay, 14-15 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen çağrı eğitiminin devamı niteliğinde olup, online olarak gerçekleştirilecektir. Çalıştaya kayıt yaptırmak için https://forms.gle/h59dVRWGSR3yE95d8 adresinde yer alan kayıt formunun doldurulması gerekmektedir. Toplantı linki, kayıt formunu dolduran katılımcılara ayrıca e-posta aracılığıyla iletilecektir

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ceyhan Ticaret Odası

EK Dosyalar