İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Hakkında

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen yazıda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a dayanılarak "İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı"nın hazırlandığı ifade edilmektedir.
Bu kapsamda; ekte takdim edilen taslağın ilgili üyelerinize duyurulması ve ilgili görüşlerin "Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ekinde yer alan görüş bildirme formu kullanılarak 24 Mayıs 2024 tarihine kadar odamıza (ceyhanto@tobb.org.tr) bildirilmesi hususlarında gereğini rica ederim.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ceyhan Ticaret Odası

EK Dosyalar