Cezayir'de Barkod ve GTIN Uygulaması Hk

Sayın Üyemiz,

Cezayir Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıda, Cezayir'de 29.03.2023 tarihi itibariyle uygulamaya konulacak ilgili mevzuat hükümlerine göre;

- Doğrudan insan tüketimine yönelik ürünlerde barkod ve global ticari ürün numarasının (GTIN) zorunlu olacağı,

- Mevzuatta belirlenmiş bilgilerin Arapça ve tüketicinin anlayacağı ikinci bir dilde üründe bulunması gerektiği,

- Mevzuatın doğrudan insan tüketimine yönelik ithal gıda maddeleri ile gıda maddesi olmamakla birlikte doğrudan insan tüketimine yönelik ithal ürünler için de uygulanacağı,

- Cezayirli üreticilerin ve ithalatçıların konuyla ilgili olarak Cezayir'deki İl Ticaret Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları ile bu alanda yetkilendirilmiş GS1 Algerie firması ile irtibat kurmaları gerektiği

hususları bildirilmiştir.

Ayrıca, anılan mevzuatın incelenmesinden, mevzuat hükümlerinin doğrudan insan tüketimine yönelik ithal ve yerelde üretilen gıda ve gıda dışı bütün ambalajlı ürünler için uygulanacağı, üretim, dönüşüm ve işleme amacıyla ithal edilen hammaddeleri, uluslararası takas işlemleri kapsamında alınan ürünleri, ülkede faaliyet gösteren yabancı şirket veya kuruluşların personelinin doğrudan tüketimine tabi ürünleri, gümrüksüz mağazalar, catering hizmeti veren şirketler, uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalar, sınıflandırılmış otel ve turizm işletmeleri, usulüne uygun olarak onaylanmış bir takım dernek ve benzeri kuruluşlar ile müteşebbisler tarafından kendi hesaplarına profesyonel kullanım amacıyla alınan ürünleri kapsamadığı anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, anılan Müşavirliğimizce Cezayir'e doğrudan insan tüketimine dönük ürün ihracatında bulunan ihracatçılarımızın konuyla ilgili ihtiyatlı olmalarında ve uygulama tarihinden itibaren Cezayir'e gerçekleştirecekleri ihracatta sorun yaşanmamasını teminen ithalatçıları ve ülkemizdeki barkod ve GTIN alanında yetkili kuruluş ile istişare halinde ihracat operasyonlarını yürütmelerinde fayda görüldüğü bildirilmektedir.

Sözkonusu mevzuatın metni ile ilgili bölümlerinin gayrıresmi tercümesi yazımız ilişiğinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ceyhan Ticaret Odası

EK Dosyalar