Nijerya Elektronik Sohbetler

Sayın Üyemiz,

Birliği'nden Odamıza iletilen 08.11.2022 tarih ve 32124 sayılı yazıda; Ticaret Bakanlığı'nın 07.11.2022 tarih ve 79728856 sayılı yazısına atfen; 10 Kasım 2022 Perşembe günü saat 14.00'da Nijerya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılacağı "İnşaat Malzemeleri ve Elektrikli Teçhizat" sektörlerine yönelik e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Toplantıya ilişkin detaylar ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ceyhan Ticaret Odası

EK Dosyalar