TEK PAZAR PROGRAMI - TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VE KRİZLERE DAYANIKLILIОIN GELİŞTİRİLMESİ İLE YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM İÇİN KOBİ'LERİN GÜÇLENDİRİLMESİ ÇAОRISI

Sayın Üyemiz,

KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan Odamıza gönderilen yazıda;

Tek Pazar Programı kapsamında "Turizmde Sürdürülebilir Büyüme ve Krizlere Dayanıklılığın Geliştirilmesi ile Yeşil ve Dijital Dönüşüm için KOBİ'lerin Güçlendirilmesi" çağrısının yayımlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ilgili çağrının kapsamı, başvuru kriterleri ve aktiviteleri hakkında 18 - 19 Ekim 2022 tarihlerinde çevrimiçi eğitimin düzenleneceği belirtilmekte olup, eğitime ilişkin gündem ekte yer almaktadır. Buna ek olarak, katılım sağlayacak üyelerimizin abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr ve cosme.tat@kosgeb.tr adresine bilgilerini iletmesinin gerektiği bildirilmektedir.

Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Ceyhan Ticaret Odası

EK Dosyalar