Fas Tarafından Açılan Lokomotif Alımı, Bakım Onarım ve Üretim Tesisinin İnşasına İlişkin İlgililerin Tespiti İhalesi

Sayın Üyemiz,

TOBB'dan alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen; Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) tarafından, 2025-2030 döneminde yılda 10 ila 20 lokomotif alımı, bir lokomotif bakım onarım tesisinin inşası ve üretimi, iç ve dış piyasaya yönelik bir lokomotif üretim tesisinin inşasına ilişkin "İlgililerin Tespiti İhalesi" açıldığı belirtilmektedir.

İhale dosyası kamu ihaleleri portalı (www.marchespublics.gov.ma ) ve Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) web sitesinden (www.oncf.ma ) temin edilebileceği belirtilmektedir. İhalede verilen üç hizmet birbirinden ayrılmazdır.

İlgilenebilecek firmaların kamu ihaleleri portalı üzerinden "Cellule COD - Service Global Sourcing, 8 bis, rue Abderrahmane El Ghafiki 10090, Agdal, Rabat" adresine alındı belgesi mukabilinde başvurabileceği ya da taahhütlü posta gönderimi yoluyla başvuru gönderilebileceği belirtilmektedir.

Başvurular yerel saatle 16 Kasım 2022 saat 09:00'a kadar teslim alınacak olup orjinal duyuru metni ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Ceyhan Ticaret Odası

EK Dosyalar