Coğrafi İşaret Türevi Ürünler Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Birliğimize iletilen 09.05.2022 tarih ve 220334570 sayılı yazıda Türk Patent ve Marka Kurumu'nun coğrafi işaret türevi ürünlerin ambalajında kullanılabilecek ifadelere ilişkin görüş ve önerileri yer almaktadır.

Söz konusu yazıda, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 46'ncı maddesinde ldquo;tescilli coğrafi işaretlerin sicilde belirtilen şartlara uygun olan ürünlerin üretimi ve pazarlamasında faaliyet gösterenler rdquo; tarafından kullanılacağı ve ldquo;söz konusu coğrafi işaretlerin resmi coğrafi işaret amblemleri ile birlikte kullanılması gerektiğinin rdquo; hükme bağlandığı bildirilmiştir.

Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 44'üncü maddesinin birinci fıkrasına göre "faaliyet gösterenler", üreticiler ve pazarlama faaliyetinde bulunanlar olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla tescilli coğrafi işaretler ile resmi amblemler, Yönetmelikte tanımı yapılmış faaliyet gösterenler tarafından, tescil belgesinde belirtilen coğrafi sınırda ve üretim metodu ile üretilmiş olan ürünler üzerinde kullanılabilir. Öte yandan, Kanunun 44'üncü maddesinde "tescilli coğrafi işarete ait amblemin tüketiciyi yanıltıcı biçimde kullanımı" nın, tescil ettiren ile coğrafi işareti kullanım hakkına sahip kişiler tarafından önlenebileceğinin hükme bağlandığı bildirilmiştir.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte, coğrafi işaret türevi ürünlerin üzerinde coğrafi işaretin ya da resmi amblemin kullanılması ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, coğrafi işaretlerin ve resmi amblemlerin kullanılabileceği durumlar Kanunda açıkça hükme bağlandığından, coğrafi işaret türevi bir ürün üzerinde o ürünün başlı başına coğrafi işaretli olduğu izlenimi verecek şekilde, coğrafi işaretin ya da resmi amblemin kullanılmasının Kanuna uygun olmayacağı bildirilmiştir.

Üreticilerin, coğrafi işaret türevi ürünlerin üzerinde özel bir işaret bulundurma hususundaki talepleri makul görülmekle birlikte, Kanun ve Yönetmelikte bu yönde bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte, söz konusu ürünlerin ambalajı üzerinde "coğrafi işaret tescilli hellip;.. ürün kullanılarak üretilmiştir." vb. açıklayıcı bir ifadenin yer almasının mümkün olduğu değerlendirildiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ceyhan Ticaret Odası

EK Dosyalar