Beyaz Kitap- Karadağ 2021 Yılı Yatırım Ortamı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen 09.05.2022 tarih ve 13579 sayılı yazıda, Karadağ Yabancı Yatırımcılar Konseyi'nin (MFIC), "Beyaz Kitap: Karadağ 2021 Yılı Yatırım Ortamı" nın on birinci baskısının yayınlandığı ve ilgili dokümana http://www.mfic.me/activities/white-book adresinden ulaşılabileceği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ceyhan Ticaret Odası

EK Dosyalar