E-Devlet Platformu Entegrasyonu Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB'dan alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, daha önce BİLGE sistemi üzerinden erişim sağlanabileceği duyurulan Geri Verme-Kaldırma Talep Yönetimi Sisteminin ve Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sisteminin, e-devlet platformuna entegrasyonunun tamamlandığı bilgisi iletilerek, ilgili sistemlerin erişim adresleri bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ceyhan Ticaret Odası

EK Dosyalar