AFRICALLIA 2022 Forumu

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gelen, 25.04.2022 tarih, 4300 sayılı yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 08.04.2022 tarihli ve 73594524 sayılı yazısına atfen, Africallia 2022 Forumu'nun (7. Batı Afrika İş Geliştirme Forumu) 19-21 Ekim 2022 tarihleri arasında Vagadugu'da düzenlenmesinin planlandığı belirtilmekte olup, ilgili Forum'un, işlerini uluslararası alanda geliştirmek için iş, finansal ve teknolojik ortaklıklar arayan küçük ve orta ölçekli şirketlere yönelik bir uluslararası iş eşleştirme forumu olduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu Forum'a ilişkin detaylı bilgi için https://www.africallia.com/ internet sitesine ve felix.sanon@africallia.com e-posta adresine başvurulmasının mümkün olduğu belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

Ceyhan Ticaret Odası

EK Dosyalar