Başkanın Mesajı

Değerli Ceyhanlılar,
Bilindiği gibi Ceyhan Adana'nın en eski ilçelerinden birisi olmasının  yanı sıra dünyaya açılan tek deniz yolu kapısı ve ticari limanıdır.

Sanayisi, tarım ve tarıma dayalı sanayisi ile geçmişte bölgemizin pazar yeri olan Ceyhan, 71 milyon ton petrol ile dünya petrollerinin %8'inin dağıtım merkezi olması, yapılacak olan Doğalgaz hatları dışında kurulu Enerji santralleri ile 1210 MW net kapasite ile ülkenin enerji ihtiyacının yaklaşık %4'ünü karşılamaktadır.

Serbest Bölge'de Kurulu olan sanayi tesisleri ve tersanelerin yanı sıra olan ve kurulacak tersaneler ile bölgenin yanı başında mevcut olan Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'ne kurulacak petrol, Petro-kimya ve enerji yatırımları ile ülkemizin ve dünyanın en önemli petrol dağıtım terminali, sanayi ve enerji merkezi olma yolunda Ceyhan için büyük adımlardır.

Gelecekte Ceyhan'da kurulacak Petrol Borsası ile bu süreç tamamlanacaktır.

Ceyhan'ın dışa açılımını daha etkin hale getirmek, bölgemizin ve Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunmak, üyelerimizin nezdinde iş ve ekonomi dünyası hakkında odamızı danışman bir kurum haline getirmek en önemli hedeflerimizdendir.

Ceyhan Ticaret Odası'nın amacı; Üyelerimize her türlü destek ve teşvik unsurları konusunda sürekli bilgi akışı sağlamak Ceyhan sanayisi ve ticaretinde yer alan işletmelerimizi her türlü ekonomik, sosyal ve ticari platformlarda en iyi şekilde temsil etmek ve ayrıca ilçemizin cazibe merkezi olması yolunda yapılacak her türlü girişime öncülük etmektir.

Dört yıllık görev sürecimizde yapmayı hedeflediğimiz konular;

- CEYGEM inşaatının tamamlanıp, Ceyhan sanayicilerinin ve yeni girişimcilerinin hizmetine sunmanın yanı sıra sanayicilerimizin kalifiye personel ihtiyacının sağlanması ile Ceyhanlılara istihdam imkânı sunmak

- Ceyhan'a yıllardır kurulması planlanan OSB'ni görev sürecimiz içinde kurmak ve ayrıca bir benzeri de Rotterdam'da olan yıl/12 ay/24 saat hizmet verebilecek bir limanı Ceyhan Körfezi'ne inşa etmek ve hayata geçirmektir. Bu körfez, Adana'nın ve Ceyhan'ın denize açılan tek, Türkiye'nin ise en önemli kapılarından biridir. Bu nedenle OSB'yi bu bölgeye kurup Ceyhan'a ve bölgeye ekonomik katkı sağlamak olmazsa olmazlarımızdandır.

- Ceyhan'da alışverişi ve ticareti canlandırıp Ceyhan'a girdi sağlamaktır.

- Bunları gerçekleştirdikten sonra Deniz Ticareti Odası'nı Ceyhan'a kazandırmaktır.