CTO VE ASMMMO CEYHAN TEMSİLCİLİĞžİ İŞBİRLİĞžİ İLE MUHTASAR BEYANNAME İLE SGK PRİM HİZMET BİLDİRGESİ BİRLEŞTİRİLMESİ EОİTİMİ VERİLDİ.

Ceyhan Ticaret Odası, üyelerine ve çalışanlarına eğitim desteği sağlamak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da üyelerden gelen talep doğrultusunda eğitimler vermeye devam ediyor.

01.01.2020 tarihi itibariyle uygulamaya giren Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Hizmet Bildirgesi birleştirilmesi ile ilgili eğitim Ceyhan Ticaret Odası ve Adana Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Ceyhan Temsilciliği işbirliği ile 4 Şubat 2020 tarihinde CTO Toplantı Salonunda gerçekleşti. Eğitim açılış konuşmalarını Adana Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Güney Yılmaz ve Oda Ceyhan Temsilcisi Ersin Erol ve CTO Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Rasim Yıldırım yaptı. CTO Meclis Başkan Yardımcısı A. Rasim Yıldırım; CTO'nın her zaman için üye taleplerine ve önerilerine önem verdiğinin altını çizerek kamu yararına olan bilgilendirme toplantılarına da kapılarının açık olduğunu belirtti.

Düzenlenen eğitime; ASMMMO Başkanı Güney Yılmaz, ASMMMO Yönetim kurulu üyeleri, Ceyhan SGK Merkez Müdürü Mahmut Bülbül ve İdari personellerinin yanı sıra Vergi Dairesi Yöneticileri, Muhasebeciler, Mali Müşavirler ve CTO üyelerinin katılımlarıyla yoğun ilgi gördü.

ASMMMO Ceyhan Temsilcisi Ersin Erol, "Muhtasar Beyannamesi ve SGK Aylık Prim Hizmet Bildirgesi Birleştirilmesi" konulu konuşmasında;, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 86. Maddesinin 13. Fıkrasına dikkati çekerek, amacın; vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması ve bürokrasinin azaltılması olduğunu bildirdi.

Erol, bu uygulama kapsamına girenler, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin tanımı, beyannamenin verilme şekli, ne zaman ve nereye verileceği ve idari para cezaları ile meslek mensuplarının sorumluluğu gibi birçok konuda katılımcılara bilgi verdi.

Eğitim sonrası konu ile ilgili soruları ASMMMO mensuplarından İbrahim Sertkaya cevapladı.