TMO MISIR SATIŞI

İlgi: Adana Şube Müdürlüğü'nün 05/12/2017 Tarih ve E.304608 Nolu Talimatları.

TMO stoklarında bulunan mısırlar sadece kullanıcılarına (besici ve yetiştiriciler ile kendi yemini kendisi imal eden işletmeler, yem, nişasta ve irmik fabrikalarına) fiili tüketim (1 aylık) esasına göre Batman ve Diyarbakır Şube Müdürlüklerinde stoklu (ELÜS dahil) bulunan mısırlar için 815 TL/Ton, diğer Şube Müdürlüklerinde bulunan mısırlar için (ELÜS dahil) 825 TL/Ton (KDV hariç, manipülasyon ve nakliye ilave ücreti dahil) fiyatla peşin bedel mukabili satılacaktır.

Konu ile ilgili besici ve yetiştiricilere, birlikler ile yem,nişasta ve irmik fabrikalarına gerekli duyurular yapılarak talep toplanacaktır. Talep sahipleri taleplerini hinterlandında bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydının bulunduğu ilçe/ilin bağlı olduğu TMO Şube Müdürlüğüne) Şube Müdürlüğüne bildireceklerdir. Hinterlant dışı başvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatlar, 08 Aralık 2017 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

Talep sahiplerinin hinterlandında bulunduğu Şube Müdürlüğüne talep formu (Ek-2) ve fabrikaların 2016 yılına ait fiili tüketim belgesi, besici ve yetiştiricilerin ise hayvan sayılarını (kaç baş ve cins) gösteren belge ile birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.

Fiili tüketim hesabında fabrikalar için 2016 yılı fiili tüketim miktarı, besici ve yetiştiriciler için talep sahiplerinin kayıtlı oldukları İl/ilçe Tarım Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini belgelemeleri halinde; büyük baş hayvan başına günde 2 kg, küçükbaş hayvan başına ise günde 1 kg hesabı üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile besiciliği yapan ve yemini kendisi imal eden işletmelere ise İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden yemini kendilerinin imal ettiklerini ve kaç baş ve cins hayvan yetiştirdiklerini belgelemeleri h acirc;linde; kanatlı hayvan başına günde 60 gr üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Hindi için bu rakam günde 300 gr, yarka, civciv vb. için 20 gr, hindi palazı için ise 175 gr üzerinden fiili tüketim hesabı yapılacaktır.

Talep sahipleri bağlı bulundukları Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinden 2016 yılında mısıra dayalı mamul madde ihracatı yapmadıklarını veya yaptılar ise 2016 yılı mamul madde ihracatı karşılığında mısır ithalatı hak ediş miktarını belgeleyeceklerdir (ihracatı varsa ilgili ihracatçı birliklerinden ihracatı olmayanlar ise mali müşavirden alabilecektir). Bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır.

Ayrıca fabrikalardan halen faaliyette olduklarına gösterir belge (Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları odalardan onaylı olarak alacaklardır.) istenecektir.

Satışa açılan mısır stoklarına firmalardan yoğun talep gelmesi durumunda yoğun talep gelen stoklar için tahsisli satış yapılacaktır.

Yeni kurulan fabrikaların faaliyette olduğunu gösterir belgelerine istinaden aylık 100 tona kadar satış yapmaya veya faaliyette bulunduğu aylara ait fiili tüketim miktarlarını belgelemeleri halinde belgeledikleri ayların ortalaması kadar satış yapılabilecektir.

Para yatırma süre sonu 15/12/2017 mesai bitimi olup parasını yatıran talep sahiplerine, bekletilmeksizin teslimat yapılacaktır.

Teslimat süreleri tüm ürünler için cari uygulamalarımız doğrultusunda belirlenecek olup son teslim tarihi 29/12/2017'i (dahil) geçmeyecektir.

İlgili tüm üyelere duyurulur.

.

EK Dosyalar