Almanya ve Romanya Sohbet Toplantısı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden iletilen 28.06.2021 tarih ve 16983 sayılı yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya istinaden, 30 Haziran 2021 Çarşamba günü 14.00-16.00 saatleri arasında Almanya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı "İş Dünyası Temsilcilerimizin Gözüyle Almanya" e-sohbet toplantısının; 2 Temmuz 2021 Cuma günü 14:00-15:30 saatleri arasında ise Romanya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ve Ataşemiz ile Romanya'daki en büyük online pazar yeri olan eMAG Romanya temsilcilerinin konuşmacı olarak katılacağı İngilizce dilinde "eMAG Romanya ile Romanya Pazarında E-Ticaret Fırsatları" e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Toplantıların programı ve katılım için gerekli linkler ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ceyhan Ticaret Odası

EK: Program

EK Dosyalar