TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE SEKTÖREL SOHBETLER - HOLLANDA VE KUVEYT

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı yazısına atfen, 30 Mart 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Hollanda'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşemiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı "E-Ticaret Sektörü" konulu; 1 Nisan 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında ise Kuveyt'te görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı "Finansal Teknolojiler" konulu sektörel e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu toplantılara ilişkin program ve kayıt bilgilerine https://dtuegm.ticaret.gov.tr/haberler/ticaret-musavirlerimizle-sektorel-sohbetler-hollanda ve https://dtuegm.ticaret.gov.tr/haberler/ticaret-musavirlerimizle-sektorel-sohbetler-kuveyt adreslerinden erişim sağlanabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ceyhan Ticaret Odası

EK Dosyalar