2021 Yılı Hasat İhalesi

Sayın Üyemiz,

Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından gelen yazıda; Çukurova Tarım İşletmesinin 2021 Yılı Buğday, Ayçiçeği, Dane Mısır Hadadı ve Nakliyesi İşi Hizmet Alımı İhalesi şartname esasları dahilinde 06.04.2021 tarihi saat 14.00'de açık ihale Kapalı Zarf usulü ileihale edileceği bildirilmiştir.

İhale ile ilgili evrak ekte yer almakta olup bu işle iştigal eden üyelerimizin bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,

Ceyhan Ticaret Odası

EK Dosyalar