KOSGEB- KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI TANITIM TOPLANTISI

Sayın Üyemiz,

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından "KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı, "İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ'lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması" Proje Teklif çağrısı yayınlanmıştır.

Konuyla ilgili, Odamız Meclis Salonu'nda, 15.03.2019 Cuma günü, saat 10:00' da aşağıda programı yer alan bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Ceyhan Ticaret Odası

EK Dosyalar