Türkiye-AB İlişkileri Ekseninde Ufuk Avrupa ve AB Programları hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen 06 Ekim 2020 tarih ve 8619 sayılı Ek'te sunulan yazıda, Ülkemizin 2004 yılından beri Asosiye Ülke olarak Avrupa Birliği Çerçeve Programları'na katılım sağlamakta olduğu belirtilmekte olup, 2014 yılında başlayan ve 2020 yılında sona erecek olan Ufuk2020 Programı'nın devamı niteliğindeki 9. Çerçeve Programı'nın (Ufuk Avrupa) 2021-2027 yılları arasında yaklaşık 100 milyar Avro ile bilim ve yenilik faaliyetlerini desteklemesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Bahse konu program amaçlarının, Avrupa Birliği'ni bilimsel ve teknolojik yönden güçlendirmek, Avrupa'nın yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını yükseltmek, toplum önceliklerini karşılamak ve Avrupa'nın sosyo-ekonomik model ve değerlerini sürdürmek olduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde hazırlanan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sn. Faruk Kaymakcı, TÜBİTAK Başkanı Sn. Prof. Dr. Hasan Mandal ve Birlik Başkanı Sn. M. Rifat Hısarcıklıoğlu'nun katılımıyla "Türkiye - AB İlişkileri Ekseninde Ufuk Avrupa ve AB Programları İstişare Toplantısı"nın, 26 Ekim 2020 tarihinde saat 14:30-16:00 arası video konferans aracılığıyla gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederiz.

Ceyhan Ticaret Odası

EK Dosyalar