Ticaret Müşavirleriyle Elektronik Sohbetler-Macaristan ve Almanya

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen 30.09.2020 tarih ve 34221550- 720- 8430 sayılı yazıda; Ticaret Bakanlığı'nın 29.09.2020 tarihli ve 29077148-743.02.01.01 sayılı yazısına atfen; Ticaret Müşaviri ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Ticaret Bakanlığı tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler" toplantıları düzenlendiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, 6 Ekim 2020 Salı günü 14.30-16.00 saatleri arasında Macaristan'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın; 8 Ekim 2020 Perşembe günü 14.30- 16.00 saatleri arasında Almanya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ve Ataşelerimizin konuşmacı olarak katılacağı e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Macaristan toplantı detaylarına https://dtybs.ticaret.gov.tr/e-sohbetler/takvim/detay/budapestetemsilcilerimiz-is-dunyamz-ile-bulusuyor/ adresinden; Almanya toplantı detaylarına ise https://dtybs.ticaret.gov.tr/e-sohbetler/takvim/detay/almanya-temsilcilerimiz-is-dunyamz-ile-bulusuyor/ adresinden ulaşılabilmektedir.

İlgili üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla

Ceyhan Ticaret Odası

EK Dosyalar