İHALE İÇİN NİYET BEYANI

İlgi a-) Ticaret Bakanlığı'nın 14.07.2020 tarihli ve 55836308 sayılı yazısı.
İlgi b-) TOBB'un 20.07.2020 tarihli ve 34221550-720-6254 sayılı yazısı.

Sayın Üyemiz,

İlgi Ticaret Bakanlığı yazısında, Maputo Ticaret Müşavirliğimiz tarafından gönderilen bir yazıya atfen, Mozambik'te faaliyet gösteren Güney Afrika Merkezli Sasol firmasının boru hattı inşası için kaplanmış boru alımına yönelik ilan ettiği niyet beyanı ilanı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize duyurulur.

Saygılarımızla,

Ceyhan Ticaret Odası

EK Dosyalar