Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB'den alınan yazıda; Avrupa Birliği'nin "İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)" kapsamında, sanayide yüksek katma değerli ürün ve hizmet yaratılmasını amaçlayan "ELIIT (European Light Industries Innovation and Technology Project)" başlıklı bir proje teklif çağrısının yayınlandığı belirtilmiştir.

Son başvuru tarihi 17 Mart 2020 olan proje teklif çağrısına, proje başvuru dokümanları ve rehberine Avrupa Komisyonunun "https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit" internet sayfasından ulaşılabilmektedir.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir.

Söz konusu çağrı ile ilgili bilgi notu ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Ceyhan Ticaret Odası

EK Dosyalar