Pakistan - Görüş Hk.

İlgi: TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞžİ tarafından 08.10.2019 tarihli, 334221550-720-9980 sayılı ve Pakistan - Görüş Hk. konulu yazısı aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

İlgi: Ticaret Bakanlığı'nın 02.10.2019 tarih ve 48133708 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile muhatabı Pakistanlı Başbakan Danışmanı arasında 24 Ekim 2019 tarihinde ikili görüşme gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, görüşme kapsamında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin Birliğimiz görüşleri talep edilmektedir.

Bilgilerinizi, konunun ivedilikle ilgili üyelerinize duyurulmasını ve konuya ilişkin üyeleriniz görüşleri ile birlikte Odanız/Borsanız tespit, görüş ve önerilerinin, Ticaret Bakanlığı'na iletilmek üzere, 15 Ekim 2019 Salı günü mesai bitimine kadar Birliğimize (kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr) iletilmesini rica ederim.

Üyelerimize duyurulur.

EK Dosyalar