Tehlikeli Maddelerin Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü yazısına istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda; Bakanlıkları tarafından hazırlanan Tehlikeli Maddelerin Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge'nin 11.06.2019 tarih ve 44011 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

Söz konusu Yönerge'ye, ilgili Genel Müdürlüğün internet sitesinde (www.tmkt.gov.tr) Mevzuat kısmı, Yönergeler başlığından ulaşılabilmekte olduğu belirtilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.


Saygılarımızla,

EK Dosyalar