TOBB / İSTANBUL TİCARET ODASI TARAFINDAN 2019 YILINDA DÜZENLENECEK FUARLAR

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'dan Odamıza gelen yazıda;

İstanbul Ticaret Odası'nın ilgili yazısına atfen, ülkemizin ihracatının artırılması ve firmalarımıza yeni ihracat imkanlarının sunulabilmesini teminen, İstanbul Ticaret Odası tarafından 2019 yılında tüm sanayi, ticaret hizmet ve yatırım sektörleri, gıda ve içecek ürünleri ile konaklama endüstrisi alanlarında 5 ayrı ülkede 5 ayrı fuarın düzenleneceği belirtilmektedir.

Söz konusu fuarlara ilişkin duyuru ve katılım sözleşmesine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir:

https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2753 amp;lst=DuyurularListesi

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ceyhan Ticaret Odası

EK Dosyalar