BASINÇLI KAPLARIN TEST VE MUAYENELERİNE İLİŞKİN DUYURU HK.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 19.02.2019 tarih ve 13129 sayılı yazıda; ülkemizin Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Sözleşmesine (ADR) taraf olma sürecinin 2010 yılında tamamlandığı ve bu çerçevede ilgili mevzuatlar ile Türk Standartları Enstitüsü ve Türk Loydu'nun çeşitli test ve muayene işlemleri için yetkilendirildiği vurgulanmaktadır.

Bu kapsamda, tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan taşınabilir basınçlı ekipmanlar, tank konteynerler ile CSC Konvansiyonu kapsamına giren dökme yük konteynerlerin onay, sertifikalandırma ve muayene işlemlerine ilişkin bir duyuru yapılmıştır.

Söz konusu duyuru yazısına https://www.tobb.org.tr/TIRveATAKarnesi/Documents/duyurular/25022019164357858.pdf bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

EK Dosyalar