Özelleştirme İlan Yazısı Hk.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan ve özelleştirme kapsam ve programında yer alan,

Adana, Gaziantep, Kırıkkale illerindeki muhtelif taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin 24.10.2018 tarih ve 86538 sayılı yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

EK Dosyalar