PROJE UZMANLARININ CTO DENETLEME ZİYARETİ

SODES PROJE MESLEK KURSLARINA
PROJE UZMANLARINDAN DENETLEME ZİYARETİ

Adana Valiliği Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında;Mesleki Eğitim Köprüsü ile İstihdama Geçiş; isimli projemiz hibe almaya hak kazanmıştır.
SODES kapsamında kazanılan başarıyla Ceyhan Ticaret Odası bünyesinde bulunan Sürekli Eğitim Merkezimizin kapasitesinin %100 arttırılması hedeflenmektedir.
Proje ortağı olan Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ceyhan İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürlüğü odamızın diğer tüm faaliyetlerinde olduğu gibi bu projemizde de desteklerini esirgememiştir.
Ceyhan Ticaret Odası 2010 yılından bu yana 60 ı geçkin meslek kursu açmış ve 500 aşkın işsizi iş sahibi yapmıştır. Bu çalışmaların daha hızlı ve verimli yapılabilmesi adına hazırladığımız projemiz;

PROJE GENEL ÇERÇEVESİ
Adana Valiliği Sosyal Destek Programı kapsamında hibe desteği alan “Mesleki Eğitim Köprüsü ile İstihdama Geçiş; isimli projemiz vasıfsız kişilerin kalifiye eleman olarak belgelendirilmeleri olgusu çerçevesinde şekillendirilmiştir.
Proje 177.540,00 TL bütçeli olup, 159.540,00 TL lik kısmını Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse etmektedir.
Proje Amacı:
İşsiz ve vasıfsız nüfusun yoğun olarak yaşadığı Ceyhan’da vasıfsız ve belgesiz kişilere Sürekli Eğitim Merkezi ile bölgede ihtiyaç duyulan alanlarda kalifiye eleman yetiştirme eğitimleri verilerek istihdamının sağlanmasıdır.
Hedef Grup:
*18-45 yaş arası Ceyhan;a vasıfsız 50 kişi
*Düzenlenecek göç eğitim semineri alacak bölge halkı

SODES PROJEMİZ DAHA BÜYÜK BİR PROJEMİZ OLAN CEYHAN OSB’ YE HİZMET ETMEKTE?
Ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından olan enerji üretiminin önünün açılabilmesi için büyük işletmelere hizmet verebilecek, tedarikçi olabilecek, gelişmiş orta ölçekli KOBİ lere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçların karşılanmasındaki en önemli araçlardan biri Organize Sanayi Bölgeleridir.
Bu gereklilik doğrultusunda Haziran 2013 tarihinde başlattığımız Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi girişimleri 2016 ikinci çeyreğinde tamamlanarak 2016 yılı sonunda yatırım talebi veren firmalarımıza parsel tahsisi yapılması planlanmaktadır.
Yer Seçim süreci tamamlanan ve tescil sürecinin sonuna geldiğimiz Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi bölgemize gelecek yer yatırımlar için bir umut kaynağıdır. Mevcutta 113 firmanın yatırım talebinin bulunduğu Ceyhan OSB bölge ekonomisini canlandırarak yeni iş olanakları açacaktır.
Ceyhan OSB ye yatırım yapmayı planlayan firmalarımız başta ;Kaynakçılık, Montaj, Aşçılık, Büro Elemanı, Muhasebe v.s.; meslek dallarında personel istihdam edeceğini belirterek toplamda 10.380 personel çalıştırmayı taahhüt etmişlerdir.
Ceyhan Ticaret Odası olarak hibe desteği almaya hak kazandığımız projeler ve düzenlediğimiz mesleki eğitimler daha büyük bir projemiz olan CEYHAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ kalifiye eleman ihtiyacına hizmet etmektedir.