Türkiye - Hollanda JETCO 2. Dönem Toplantısı

Sayın Üyemiz, TOBB'dan gönderilen 28.05.2019 tarih ve 5626 sayılı yazıda;

İlgide kayıtlı yazıda, Türkiye-Hollanda Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 2. Dönem Toplantısı ile Türk ve Hollandalı iş insanlarının katılımlarıyla düzenlenecek İş Forumu/Yuvarlak Masa Toplantısının, Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan ve Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma Bakanı Sigrid Kaag eşbaşkanlıklarında 4-5 Temmuz 2019 tarihlerinde İstanbul da gerçekleştirileceği belirtilerek, söz konusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak ve toplantı sonunda imzalanacak Protokolde yer almak üzere Türkiye-Hollanda ilişkileri hakkında ele alınmasında fayda görülen konulara ilişkin bilgi talep edilmektedir.

Bu itibarla, konunun ilgili üyelerinize duyurularak, toplantının hazırlıklarında kullanılmak ve Protokolde yer almak üzere, Hollanda ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imk acirc;nları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizin en geç 13 Haziran 2019 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize (E-posta: anara.daylan@tobb.og.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Bilgilerinizi rica ederiz.

EK Dosyalar