Ölçü ve Tartı Aletlerine Getirilen Muafiyet Hakkında Duyuru

Ölçü ve Tartı Aletlerine Getirilen Muafiyet Hakkında Duyuru

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından gönderilen 21.05.2019 tarih ve 5351 sayılı yazıda;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü nden Birliğimize iletilmiş olan 17.05.2019 tarihli 73283743-010.01 sayılı "Ölçü ve Tartı Aletlerine Getirilen Muafiyet" konulu yazı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi arz ederiz.

EK Dosyalar