VERGİ KAYITLARININ GÜNCELLENMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU!

Odamız Organ Seçimlerinin,5174 Sayılı TOBB Kanunu’nun 81. maddesine göre 2012 yılının Ekim-Kasım ayları içinde yapılması gerekirken, 29 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/4244 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 2013 yılının Mayıs-Haziran aylarında yapılması kararlaştırılmıştır.
Organ Seçimleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre, “Seçme ve seçilme” yeterliliğinin bir şartı da ticari ve sınai kazançlardan dolayı “Gelir veya Kurumlar Vergisi Mükellefi” bulunmaktır. Kayıtlarımızda, bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı ve vergi hesap numarası bulunmayan üyelerimiz, Odamızca düzenlenecek seçmen listelerinde yer almayacak, dolayısıyla oy kullanma ve seçilebilme haklarını kaybetmiş olacaklardır.
           Bu nedenle; Üyelerimizin, Odamız web sayfası Üye Bilgileri bölümünden vergi dairesi ve numaralarını sorgulayarak, tespit ettikleri hatalı kayıtların düzeltilmesini veya eksik kayıtlarının tamamlanmasını istemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde Odamız kayıtlarındaki bilgilerin doğruluğunu kabul etmiş olacaklardır.
Üyelerimizin, eksik ve hatalı vergi bilgilerinin düzeltilmesi için 08 Nisan 2013 tarihine kadar hafta içi her gün 08:00 – 17:00 saatleri arasında Oda Sicil Müdürlüğümüze vergi levhaları ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
5174 Sayılı Kanun gereği, seçme ve seçilme hakkına sahip olan üyelerimizin listeleri, seçim tarihinden en geç yirmi (20) gün önce, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına teslim edileceğinden; üyelerimiz, bu tarihe kadar da kayıtlarında güncelleme yaptırabileceklerdir. Bu tarihten sonraki düzeltme ve itiraz talepleri, listelerinİlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından onaylanarak askıya çıkarılacağı 3 (üç) gün süresince, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yapılabilecektir.
Üyelerimize önemle duyurulur.

EK Dosyalar